ACD | Automatic Call Distribution | Otomatik Çağrı Dağıtımı

Yaygın olarak otomatik arama dağıtıcısı olarak bilinen bir otomatik arama dağıtım sistemi, gelen aramaları yanıtlayan ve bir kuruluş içindeki belirli bir terminal veya aracı grubuna dağıtan bir yazılım ve donanım sistemidir.

Gelen çağrıların, ACD sistemlerine tanımlanan değişik çağrı havuzlarında toplanarak (kuyruk), buradan uygun olan operatörlere belirli bir mantık içerisinde dağıtılmasını (düşürülmesini) sağlayan yazılım ve donanım sistemidir.

Basit anlamda çağrıların dağıtılması mantığı; sistemde en uzu süre bekleyen çağrı, operatöre en önce düşürülür. Hangi operatöre düşürüleceği de ACD’nin görevidir. En sık kullan teknik ise “en uzun süre müsait durumda olan” operatöre veya “en az adet/süre çağrı almış olan” operatöre düşürülmesidir.