Baştan Sona C# | Integer Veri Tipi | int

En çok kullanılan veri tiplerinden biri olan integer veya int [...]