En çok kullanılan veri tiplerinden biri olan integer veya int dediğimiz Tam Sayı veri tipidir.

Bu veri tipinin içersin de ondalık sayı barındırılamaz.

Integer (int) 32-bit ‘e kadar sayıları barındırır. Maksimum alacağı değerler;

-2,147,483,648 ‘den 2,147,483,647 ‘e kadardır.

Yazım Şekli;

int number1 = 15; ya da int number1;

Bu videomda C Sharp (C#) veri tiplerinden integer veri tipinin amacını ve projelerinizde nasıl kullanılacağını güzelce anlattım. Dikkatlice İzleyin 😉